2012-04-27

Домэйны IP солих туршлага

Хэд хоногийн өмнө www.xyyp.mn вэб маань байрлаж буй серверийг Magicnet дээрээс Gemnet рүү зөөсөн юм. Мэдээж серверийн IP хаяг солигдоно, тэгээд www.xyyp.mn болон бусад туслах домэйнуудыг өөрчлөх хэрэгтэй болов. Харин яаж зогсолт багатай буюу бараг байхгүй, хэрэглэгчдэд анзаарагдахгүй хийх талаар жаал туршлага судалсан, өөрөө хэрэгжүүлсэн туршлагаас хуваалцах гэсэн юм.

gitolite ашиглан git сервер үүсгэх талаар

git хувилбар удирдах систем нь кодын өөрчлөлтүүдийг түүх болгон хадгалах мөн бусадтай хамтран ажиллахад маш тустай, харин git сервер нь олон хөгжүүлэгчид хамтран ажиллах боломжийг олгодог. github дээр агуулах үүсгэж ашиглаж болох боловч тэр бүгд нь нээлттэй байх ёстой. Хаалттай буюу тодорхой хүмүүст л харагдах агуулах үүсгэхийн тулд тогтмол төлбөр төлөх ёстой болно. Эсвэл өөрөө жижиг сервер үүсгэж ашиглах боломжтой.