2012-08-15

OAuth 2 гэж юу вэ

Disclosure: This blog post is a part of O'Reilly Blogger Review program. I really like the idea of OAuth 2 and it's essence in today's connected world. It'll introduce you ways and technologies to develop application that can access someone's information on Facebook, Twitter or some other web platforms, and develop platform that share your users info. To know more about OAuth 2 you can refer to Getting Started with OAuth 2.0 book. But I'll continue this post in mongolian language.
OAuth 2 гэж юу болох, ямар ашиг тустай талаар Getting Started with OAuth 2.0 номноос олж мэдсэн зүйлээ та бүхэнтэй хуваалцах гэсэн юм. Энэ нь O'Reilly Blogger Review хөтөлбөрийн хүрээнд бичиж буй блог болно.

Өнөөдөр мэдээллийн технологи, интернэтгүйгээр амьдралыг төсөөлөхийн аргагүй болсон цаг. Гэтэл олон төрлийн вэб сайт, програм гарах бүрт хэрэглэгчийн бүртгэл, нууц үг гэх мэт бэрхшээл улам бүр хүндрэл даамжирч байна. Олон олон хэрэглэгчийн нэр, бүртгэл, нууц үгийг цээцлэх нь ямар бэрх болохыг хүн бүр л мэдэж байгаа. Энэ асуудлын шийдэл нь OAuth 2 юм.