2011-08-22

Өгөгдөл олборлох нь

Сүүлийн жилүүдэд data mining буюу өгөгдөл (мэдээлэл) олзворлох талаар их яригдах болов. Товчхондоо бол талаар нэг тарсан мэдээллийг нэгтгэн цуглуулж, боловсруулж хэрэгтэй мэдээлэл гаргах талаар шинжлэх ухаан юм. Мэдээллийг нэгтгэн боловсруулах ямар чухал болохыг ойлгодог ч саяханы нэг жижиг төслийг хүртэл төдий л ач холбогдолгүй санагддаг байв.

2011-08-08

Гол харлатал торгоё

Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчөөд эсвэл жолооны ард анхаарал болгоомжгүй байснаас болж осол гарган хэдэн цагаар хөдөлгөөнд саад учруулсан хүнийг 10000 төгрөгөөр торгох (хохирогчийн нөхөн төлбөр тусдаа) нь хэр оновчтой вэ? Зам ачаалалтай үед урсгал сөрж давхин бөглөөг, ачааллыг хэд дахин нэмж олон зуун хүний цаг, шатахууныг үрж буй жолоочид дийлэнх тохиолдолд ямар ч шийтгэл, хариуцлага хүлээхгүй эсвэл 5000 төгрөгөөр торгуулах нь хэр шударга вэ? Гэтэл өнөөдөр хаа хамаагүй машинаа тавих, эргэхгүй газраар эргэх, улаан гэрлээр явах гэх мэт хууль, дүрэм зөрчсөн үйлдлүүд хэвийн мэт үзэгдэх болжээ. Энэ явдал бүр гаарч замын хөдөлгөөний "хэт эрч чөлөө" болоход тун ойртож байна.