2009-10-02

Буцаад Mediawiki руу

Аливаа мэдээлэл нь олон хүнд хүрч байж мэдлэг болдог. Харин ямарваа нэг мэдээллийг мэдлэг болгохын тулд түүнийг баримтжуулж, түүх болгон хадгалж үлдэх, дараа дараагийн хүнд дамжуулан хүргэхэд нь чухал юм. Тэгэхээр энэхүү мэдлэгийг хадгалж буй систем нь хэн нэгэн үзэхэд хялбар байхаас гадна өөр хэн нэгэн мэдлэг баримтжуулахад бас үүсгэхэд ч мөн адил маш хялбар байх ёстой юм шиг. Тэгж байж гэмээнэ далай шиг арвин мэдлэг хуримтлагдах учиртай.

Линукс хэрэглэгчдийн бүлгэмийн хувьд дэлхий ертөнцийн хандлагыг даган wiki систем үүсгэн ашиглаж байгаа. Ингэхдээ хамгийн том мэдлэгийн сан болох Wikipedia -д ашигладаг Mediawiki-г сонгон ашиглаж багагүй мэдлэг хуримтлуулж чадсан. Гэвч явцын дунд СПАМ гэх мэт техникийн асуудлуудаас үүдэж, бас хуудас бүр дээр хандалтын эрх үүсгэж болдог, хэрэглэгчдийг хэдэн ч бүлэгт хуваах боломжтой гээд цөөнгүй давуу талтай гэж үзэн MoinMoin гэх өөр нэгэн систем рүү шилжээд овоо хэдэн сарыг үдэв. Зун болж хүмүүсийн амралт нөлөөлсөн үү эсвэл ашиглахад үнэхээр хэцүү байсан уу төдийлөн ашиглагдсангүй.

Бүлгэмийн зарим гишүүдийн хүсэлт, гомдол дээр үндэслэн нөгөө талаас мэдлэгийн сан үүсгэх гэсэн үндсэн зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд http://wiki.limnux.net сайтыг буцаан Mediawiki систем рүү шилжүүллээ. Энэ системийг сонгох болсон өөр нэг хүчин зүйл нь нэгэнт үүнийг ашиглаад сурах юм бол энэхүү чадвараа Mediawiki-г ашигладаг Wikipedia болон түүний монгол хувилбар, бусад олон мэдлэгийн санд өөрийн хувь нэмрийг оруулахад, баяжуулахад тус болно гэсэн бодол юм. Эцэст нь та бүхнийг линукс болон нээлттэй эхийн програм хангамжтай мэдээлэл, мэдлэгийг оруулж, бүх нийтийн мэдлэгийн санг баяжуулахад өөрийн хувь нэмрийг оруулахыг хүсч байна.

No comments: