2008-03-20

даяаршил уу? даяаршилт уу?

Өнөөдөр зурагт үзэж байтал "Боловсрол" телевизээр зах зээл эдийн засгийн тухай танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар гарч байна. Энэ дугаараар нь эдийн засагт даяршилт хэрхэн нөлөө үзүүлсэн талаар үзүүлж байлаа. Та бүхэнд энд "даяаршилт" гэж бичсэнийг анзаарсан байх, тэрхүү ерөнхий редактор нь яг ингэж ярьж байсан юм. Эхлээд гайхнаа бодож эхэллээ. Будах - будалт, өсөх - өсөлт, буурах - бууралт, тэлэх - тэлэлт, сэгсрэх - сэгсрэлт, бичих - бичилт гээд бодоод байх юм бол үйл үгнээс үүсч байгаа үгийн төгсгөл нь "лт" болж байхад даяарших гэдэг үг даяаршил болдог, бид яагаад ингээд ярьдаг билээ. Үг зүйн үүднээс нь авч үзвэл "даяаршилт" нь зөв юм шиг. Аль нь зөв бол? Таны бодол?

No comments: