2006-12-08

"Нээлттэй Эхийн Тодорхойлолт" хяналт

Нээлттэй эхийн програм хангамж гэж юу вэ, ямар шаардлагуудыг хангах ёстой вэ гээд Нээлттэй Эхийн Тодорхойлолт заачихсан байдаг. Эдгээр заалтуудыг хангасан тохиолдолд нээлттэй эх гэж үзнэ. Өмнөх блог дээрээ би үүнийг тодорхой хэмжээнд орчуулсан болохоо мэдэгдэж та бүхнийг хянаж өгөхийг хүссэн билээ. Тэр блогд маань сэтгэгдэл ирснээс гадна Галаарид ах орчуулгын сэдэвтэй холбоотой нэгэн блог бичсэнээс санаа авлаа. Уг блогт хэд хэдэн удаа хянасан уншилт хий гэсэн байна, өмнө нь бас уншиж байсан ч энэ удаад хэд дахин илүү нухацтай уншаад бас багагүй засвар хийлээ. Миний хувьд өмнөхөөсөө илүү ойлгомжтой болсон мэт санагдаад байх юм, гэхдээ хүн өөрийн хийсэн зүйлээс алдаа хайхдаа маруухан байдгийг та бүхэн мэдэх хойно.

Одоо байгаа Нээлттэй эхийн тодорхойлолтын орчуулгыг өмнөх орчуулгатай нь хянаад үзээрэй. Энэ шинэ хянасан хувилбартаа MUUG-н орчуулгаас зарим нэг жишээ, санаа авлаа.

No comments: