2006-12-15

Bye bye blobs ...

blob гэдэг нь үйлдлийн системийн цөмд орших хаалттай, хоёртын код гэсэн үг. Зарим нээлттэй эхийн үйлдлийн системийн хөгжүүлэгчид blob-г цөмд оруулахыг зөвшөөрч байсан боловч уг хаалттай кодыг нийлүүлэгчээс өөр хэн ч удирдаж чадахгүй тул үйлдлийн системийн тогтворгүй болгож байсан удаа цөөнгүй. Гэвч OpenBSD ганцаараа blob гэгч зүйлээс ангид байж ирсэн, тэр чигээрээ үлдэх байх. Харин саяхан линукс хөгжүүлэгчид 2008 оны 1-р сараас эхлэн blob-г огт зөвшөөрөхгүй байхаар шийд гаргаад анхааруулах мэдээг цөмд хийж өгчээ. Blob нь GPL болон тэдний зохиогчийн эрхийг зөрчиж байна, бас тогтворгүй байдал үүсгэж байгаа болохоор ингэж шийдсэн байх нь. Өмнө OpenBSD blob-н эсрэг тэмцдэг байсан боловч нийт зах зээлд эзлэх жин бага тул төдийлөн амжилтанд хүрч байгаагүй, харин энэ алхам юунд хүргэх бол? Харж л байя.

Эхийг http://groups.google.com/group/fa.linux.kernel/msg/49660a7178833ef1 хаягаас үзнэ үү.

No comments: