2007-01-30

BBC ҮС-үүдийн талаар

Өмнө өгүүлж байсанчлан Vista, Линукс болон MacOS X-н хэрэглэгчид өөрсдийн ашигладаг үйлдлийн системийн талаар BBC-д тайлбарлаж өгсөн байна. Windows Vista-н хэрэглэгчид өнгө дүрс хийгээд гадна төрхөнд илүү анхаарсан бол линукс хэрэглэгч уян хатан байдлыг илүү онцлосон байх юм, харин MacOS-н хэрэглэгч түүний цэгцтэй, Unix дээр суурилснаар илүү тогтвортой, найдвартай болохоос гадна Windows-н адил бүхий л програм ашиглах боломжтойг онцлосон байх юм. Линукс нь хэрэглэгчид Windows-с илүү уян хатан байдал олгодгийг линукс гайгүй сайн ашигладаг хүн бүр л хэлнэ. Миний хувьд Mac ашиглаж үзээгүй болохоор хэлэх юм алга. Ер нь тэгээд Юникс загвар маань цаг хугацааны туршид өөрийн цэгцтэй, тогтвортой, найдвартай гэдгээ баталсаар байгаа.

No comments: