2006-11-27

GNOME-н гишүүний эрхээ эдлэв

Өнгөрсөн 6-р сарын сүүлээр GUADEC гээд GNOME-н хуралд оролцож ирээд GNOME Foundation-д гишүүнээр элссэн билээ. Гишүүнээр элсэх хүсэлтийг хүлээн авсны дараа тэд таны талаар сайн мэдэх гурван гишүүнээс таны талаар лавлагаа авсны эцэст таны гишүүний эрхийг баталгаажуулдаг, энэ л шатаар явж би гишүүн болсон юм. Гишүүнээс элссэнээр та GNOME Foundation-ы зарим нэг үйл ажиллагаанд албан ёсоор оролцох боломжтойгоос гадна GNOME-н удирдах зөвлөлийн сонгуульд өрсөлдөх болон санал өгөх эрхтэй болох юм.

11-р сарын эхнээс авахуулаад хэн удирдах зөвлөлд орох талаар хэлэлцүүлж, гишүүд маань ч өөрийн мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулж нэр дэвшээд байгаа билээ. Уг сонгууль нээлттэй явагддаг бөгөөд уг нэр дэвшигчдээс хэн ч дурын асуулт асуух боломжтой байдаг юм байна. Энэ удаагийн сонгууль 11 хүн нэр дэвшсэн бөгөөд хүн бүр 7 хүртэлх нэр дэвшигчид санал өгөх боломжтой бөгөөд тэдгээрээс хамгийн их санал авсан 7 хүнд удирдах зөвлөлд сууж GNOME Foundation-ы үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулах юм. Миний хувьд Испанид явж байхдаа танилцсан, хэн илүү хөдөлмөрлөдөг болон хэн илүү мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлснийг харгалзан өөрийн саналыг өглөө. Ингэж анх удаа өөрийн шинээр олгогдсон эрхийг эдэлж үзлээ, миний гишүүнчлэлийн хугацаа ирэх 8-р сард дуусах ба тэр үед өөрийн гишүүнчлэлийн хугацааг бас сунгах боломжтой юм байна лээ.

No comments: