2006-11-14

Sun GPL2-г сонгожээ

Өмнөх блог дээрээ GPL нь хамгийн өндөр магадлалтай горилогч болох талаар мэдээлж байсан. Харин саяхан GPL гэхдээ түүний 2-р хувилбарыг сонгох болохоо эцэслэн шийдэн зарлажээ. Өмнө хэлж байсанчлан GPL нь элдэв салаалахаас тодорхой хэмжээнд сэргийлэх боломжтой гэж үзжээ. Мөн олонх нээлттэй эхийн хөгжүүлэгчид GPL-г сонгон хэрэглэдэг, дэмждэг, илүү хайрладаг учир тэдгээр хөгжүүлэгчдийн сонирхолыг татах гэсэн бас эрмэлзэл байгаа. Дэлгэрэнгүйг CNET News-с уншина уу.

Харин өмнөх блогийн сэтгэгдлүүдийн хувьд Java-г олон улсад маш өргөн ашигладаг, гэхдээ бүр вэб технологид. Монгол Улсын хувьд жоохон тиймэрхүү талууд байгаад байгаа, хэдэн жилийн дараагаас ондоо болно гэдэгт итгэдэг шүү би.

Эдгээрээс гадна OpenSolaris-д ч мөн адил GPL ашиглахаар судалж байна. Учир нь өөрсдийн Solaris системийг нээлттэй болгохдоо CDDL гэх өөрсдийн лицензийг үүсгэж ашигласан бөгөөд энэхүү лиценз нь GPL-тэй зөрчилдөж байгаа нь GPL дэмжигч хөгжүүлэгчдийг өөрөөсөө түлхэж байгаа юм. Тиймээс Java-г GPL болгосныхоо хажуугаар OpenSolaris-д хэр нийцтэй байх талаар судалж байгаа юм байна. GPL нь тоглоомын талбайд тоглогч бүрд эн тэнцүү эрх, үүргийг олгодог давуу талтай юм.

No comments: