2008-09-11

Мэдээллийн аюулгүй байдал, өнөөгийн асуудлууд

Миний бие Мэдээллийн Технологийн Инкубаторын 5 жилийн ойд зориулсан хөтөлбөрт өөрийн дээрх гарчигтай илтгэлээр оролцож байгаа. Илтгэл маань 9-р сарын 12-ны 14:30-д эхлэх бөгөөд бүтэн цагийн хугацаа өгсөн байгаа ч би 20 эсвэл 30 минутанд илтгэлээ багтааж, дараагаар нь 10 минут орчим асуулт хариултын хэсэгтэй байхаар төлөвлөсөн. Энэхүү илтгэлээрээ яагаад мэдээллийн аюулгүй байдал маань маш чухлаар тавигдах болсон талаар багахан түүхийн хамт оруулж, дараагаар нь өнөөдрийн байдлыг харуулах зорилгоор хэд хэдэн түүх, жишээ оруулах бодолтой байна. Жишээ нь phishing, social network дээрх болон вэбийн халдлагууд, түүнтэй холбоотой тоо баримтууд. Эцсийн бүлэгт нь Монгол Улсынхаа байдлыг товчхон авч үзээд цаашид хэрхэх талаар санал дэвшүүлж, хүмүүсийн сэтгэгдлийг сонсох гэсэн юм.

Илтгэлийн бүтцийн хувьд нэг иймэрхүү байвал зүгээр болов уу гэж бодоод байна. Харин өнөөдрийн байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөхдөө дан ганц миний үзэл бодол байх нь учир дутагдалтай байх болов уу гэж бодох юм. Тиймээс миний блогийн уншигч Таныг өөрийн санал бодлоосоо хуваалцаасай гэж хүсч байна. Танд баярлалаа.

No comments: