2009-01-01

The 2008 Malware Challenge

Тооцоолуурын ажиллагааг доголдуулдаг, түүний эзэнд хохирол учруулдаг хортон програм хангамжийг malware гэж нэрлэдэг. Үүнд нь вирус, тагнах програм хангамж гээд бүгд л орно. Улам бүр нарийсан хөгжиж буй хортон програм хангамжуудыг шинжлэх, үйл ажиллагааг нь ойлгох басхүү мэргэжилтнүүдийг өрсөлдүүлэх зорилгоор Malware Challenge гэж уралдааныг өнгөрөгч буюу 2008 оноос зохион байгуулагдаж эхэлсэн байна. Бусад уралдаануудын адилаар даалгавар өгөгдөх бөгөөд хүн бүр өөрийн сурсан аргаар шинжлэн өөрийн гэсэн дүгнэлтийг өгөх юм. Тэгээд дөнгөж саяхан тэнэж яваад нэгэн оролцогчийн блогоос нь 2008 оны дүнг олж үзлээ. Үүнээс надад сонирхолтой санагдсан нэг зүйл нь тэнд хүн бүр өөрийн арга барилаар, өөрийн багажуудаар тэрхүү хортон програм хангамжийг задалж, шинжилж, дүгнэлт өгсөн байгаа бөгөөд тэдгээрээс ямар зорилгоор ямар багажууд ашиглаж болдог, ямар шинж тэмдэг илэрвэл юу гэж дүгнэдэг зэрэг асар их туршлага байсан юм. Та ч гэсэн ороод үзнэ биз, хэрэг болно гэдэгт итгэлтэй байна.

No comments: