2009-01-05

2008 оны нээлттэй эхийн ялалтууд

Хоёр оны зааг дээр бараг хүн бүр л улирч буй оныхоо ажлыг дүгнэж, ирж буй оныхоо ажлыг төлөвлөдөг. Сонирхолтой мэдээлэл хүргэж байдаг Arstechnica вэбээс 2008 оны нээлттэй эхийн онцлох үйл явдлуудаас хүргэж байна. Үүнд нь Firefox 3, KDE 4, Mono 2 болон Python хэлний 3 гэх мэт шинэ хувилбарууд оржээ. Мөн QT-ийн хөгжүүлэгч, KDE-ийн ивээн тэтгэгч Trolltech компанийг Nokia худалдаж авсан явдлыг бас онцложээ. Хамгийн сүүлд нь нээлттэй эхийн үйлдлийн системүүд маань OpenSolaris-р бүл нэмснийг оруулсан байна. Үүнийхээ хажуугаар 2009 онд юу болж болох талаар товч бичжээ. Саяхан бас Phoronix-с ийм төрлийн мэдээлэл гаргасныг та бүхэнтэй хуваалцсан билээ.

No comments: