2009-01-08

OLPC төсөл цомхолгол хийжээ

Буурай, хөгжиж буй орнуудын хүүхэд залуусийг хамгийн хямд зардлаар технологитой танилцуулах, ашиглах боломж олгох зорилгоор байгуулагдаж байсан OLPC төсөл маань эхний зорилгодоо ч хүрч 200$ үнэ бүхий бяцхан тооцоолох төрөөхөмжийг програм хангамжийн хамт зохион бүтээсэн. Бага насны хүүхдүүд хэрэглэхдээ өөрийгөө гэмтээхгүй байх аюулгүй ажиллагааны талаас ихээхэн анхаарснаас гадна, цэнэг сайн барьдаг, програм хангамжууд нь хүүхдийн боловсролд ашиглахад нэн тохиромжтой зэрэг нэлээн олон давуу талуудыг агуулж байгаа. Энэхүү төхөөрөмжөө дэлхийн буурай, хөгжиж буй орнуудад зарсны дотор манай Монгол Улс ч орж байгаа. "Хүүхэд Бүрт Компьютер" гэх төслийн хүрээнд манайхан 20000 ширхэгийг авахаар болсон ба одоогийн байдлаар 10000 нь л орж ирсэн мэдээлэл байна. Ирсэн хэдийгээ яасан талаар тодорхой мэдээлэл байхгүй бас төслийн ажил нь санхүүжилт болон бусад шалтгаануудын улмаас төдийлөн ахиц дэвшил гараагүй гэж харагдахаар байгаа. Манайхан авсан хэдийнхээ ашгийг сүртэй гаргаж чадаагүй байдал дэлхийн санхүүгийн хямрал төслийн толгой нэгжийг дайрч, үүний улмаас тал ажилчдаа халах шийдвэр гаргажээ. Бас болоогүй үлдсэн хэдийнхаа цалинг ч буруулсан байх юм. Бүр буурай хөгжилтэй орнуудад "үнэгүй" өгөхийг зорьж буйгаа ч дурдсан байна. Хэдийгээр зохион байгуулалтын хувьд нэлээн өөрчлөлт орсон ч хөгжиж буй орнуудад зөөврийн тооцоолуур хүргэх зорилгодоо тууштай байх болно гэдгээ мэдэгдсэн байна. Arstechnica өмнөхийн адилаар маш давгүй нийтлэл гаргасан байна,эндээс уншаарай. Энэхүү зохион байгуулалтын өөрчлөлт нь "Хүүхэд Бүрт Компьютер" төсөлд хэрхэн нөлөөлөх бол?

No comments: