2009-01-01

Эцэг Debian, хүү Ubuntu

Ихэнх шинэ линукс эсвэл Ubuntu хэрэглэгчид түүний Debian-тай ямар холбоотой, түүний хувьд Debian их ач холбогдолтойг төдийлөн мэддэггүй гэж Arstechnica-ийн нийтлэл эхэлж байна. Энэ нь ч үнэн. Debian нь нэлээн олон линукс тархацын эцэг болсон боловч ихэнх нь бие даан гаран явдаг. Харин Ubuntu тийм биш. Шинэ хувилбар бүрийнхээ эхэнд Debian-аас их хэмжээний богц (package)-уудыг татаж оруулж ирдэг ба түүнийгээ илүү сайжруулах, бас өөрсдөө зарим шинэ богц үүсгэх маягаар хөгждөг. Гэхдээ Debian шиг олон архитектур дэмждэггүй, цаг хугацаанд захирагддаггүй биш харин зөвхөн нийтлэг буюу Intel-ийн 32 битийн болон 64 битийн архитектуруудыг дэмждэг, хагас жил бүр шинэ хувилбар гардаг гээд олон зүйлээр өөр. Цаг хугацаатай байх нь төлөвлөлтийг нарийн хийх боломжийг олгож, нөгөө талаараа хэрэглэгчдэд хүлээлт үүсгэж чаддаг давуу талтай. Бас Ubuntu нь шинэ програм хангамжуудыг агуулж байдаг, энгийн хэрэглэгч суулгаж ашиглахад хялбар гээд олон юм байна. Хэзээ ч бие дааж тусдаа гарахгүй хүү бхйж мэднэ. Гэхдээ бас эцэг хүү хоёр асуудалтай. Ааваасаа эргүүлж өгөлгүй авдаг, сайн хамтарч ажиллахгүй байна гэсэн шүүмжийг ааваасаа бас хөршүүдээс сонсоно. Энэ бүгдийн талаар дээрх нийтлэлээс үзээрэй.

No comments: