2009-01-12

Fedora Leonidas

Одоо хөгжийн шатандаа явж буй 11 дугаар бүхий Fedora хувилбарыг Leonidas гэж нэрлэхээр болсон байна. Үүний өмнө хэрэглэгч, хөгжүүлэгчдээс нэрийн санал авсан бөгөөд татан танасаар эцэст нь энэхүү нэрийг сонгожээ. Leonidas гэхээр бид бүгдийн мэддэг 300 гээд кинон дээрх хааны нэр санаанд орж байгаа байх. Яг тэр чинь. Дашрамд хэлэхэд Leonidas гэдэг нь Грекээр "арслангийн хүү", бас "арслан мэт" гэсэн утгыг илэрхийлдэг юм байна.

No comments: