2009-01-02

IE доошоо орчиж

NetApplications.com-ын явуулсан судалгаагаар интернэт хэрэглэгчдийн 90% гаруй хувь нь ашигладаг байсан Internet Explorer-ын хэрэглээ дөнгөж 70% хүрэхтэй үгүйтэй болжээ. Үүний эсрэгээр Firefox-ын нийт зах зээлд эзлэх хэмжээ бараг 21% хүрсэн байна. Харин харьцангүй сүүлд эсвэл хамгийн отгон гэж хэлж болох Google Chrome аль хэдийнээ 0.83% эзэлж, ахмадуудын нэг болох Opera-гаас давж гарсан байх юм. Гэтэл миний блогийн зочдын 71.59% нь Firefox, 21.37% нь Internet Explorer, 5.43% нь Chrome ашигладаг гэж Google Analytics харуулж байна. Харж байхад манайд Firefox-ын хэрэглээ нэлээд өндөр юм шигээ. Та юу гэж бодож байна?

No comments: